Jdi na obsah Jdi na menu

Úkoly na pátek 27. 11.

26. 11. 2020
Úkoly na pátek 27. 11. V pondělí se sejdeme ve škole ve své třídě. Budeme se učit podle rozvrhu hodin. Kromě učení podle rozvrhu, svačiny a pití, si dones roušky. V těch budeme muset být celý den. Řídit se budeme pokyny pana ředitele. Dočtete se je v dopise, který pan ředitel všem poslal. Dnes půjde o to, abyste si dodělali, co jste při domácí výuce nestihli nebo na co jste zapomněli, abyste si připravili všechny splněné úkoly, které máte do školy donést. Rozepíšu vám to po jednotlivých předmětech. Možná vám i dnes do některého předmětu nějakou drobnost zadám. Angličtina: Nezapomeňte udělat všechny úkoly, které vám zadala paní učitelka Málková. Pokud máte něco donést do angličtiny do školy, tak si to dnes nachystejte do aktovky. Na pondělí máte mít kromě úkolů do angličtiny i úkoly do českého jazyka, matematiky a vlastivědy. Český jazyk: 1. Zopakuj si vyjmenovaná slova podle přehledu v učebnici na str. 47. /// 2. Nachystej si do aktovky sešity do českého jazyka s úkoly, které jsi vypracovával(a) při domácí výuce, abych je mohl ve škole překontrolovat. Kdo by se nudil, tak si doplní cvičení ve fialových pravopisných pětiminutovkách (str. 1 – 6, 8 – 15, 17, 19, 21, 23, 25). Pravopisné pětiminutovky si dones už v pondělí do školy. Matematika: 1. Dodělej si a v pondělí do školy dones kartičky s příklady na násobení a dělení do 100. Má být 15 příkladů na násobení, 10 na dělení a 5 na dělení se zbytkem. Jde o příklady malé násobilky. Na každé kartičce (velikost asi 5 x 9 cm) má být jeden příklad. Z přední strany příklad a ze zadní výsledek. Číslice by měly být hodně velké a dobře čitelné. 2. Nachystej si do aktovky sešity do matematiky s úkoly, které jsi plnil(a) během domácí výuky, abych je mohl ve škole překontrolovat. Bude mne zajímat, jak sis zvládl(a) do sešitu udělat číselnou osu ( zadáno na 16. 11.). Vlastivěda: 1. Do aktovky si nachystej sešit do vlastivědy, abych mohl provést kontrolu zápisů. Zápisy měly být z učiva: a) Ochrana přírody (zadáno na 12. 11.) b)Chráněná území v České republice (zadáno na pátek 20.11.) (Ondra by měl přečíst svůj referát.) 2. Nezapomeň doma mapu, kterou jste s rodiči vybrali, že by se hodila do školy na ukázku. Tento úkol je dobrovolný. Další úkoly donesete až v průběhu týdne, ale připravte si je už dnes! V úterý donesete úkoly do těchto předmětů: Přírodověda: 1. Dones sešit se zápisy: a) Kořen (zadáno na 3. 11.) b) List (zadáno na 3. 11.) c) Květ (zadáno na 3. 11.) d) Opylení a oplození (zadáno na 3. 11.) e) Plod se semeny (zadáno na 5. 11.) f) Dělení rostlin podle místa růstu a užitku (zadáno na 10.11.) g) Vlastnosti živočichů (zadáno na 18. 11.) h) Dělení živočichů (zadáno na 19. 11.) a s odpověďmi na otázky o bezobratlých živočiších (zadáno na 24. 11.) Sloh: 1. Připrav si pár poznámek (ještě dnes na papír) o tom, jak výuka doma probíhala, co se ti na ní líbilo a co nelíbilo, jak vypadal tvůj den, jak jsi pomáhal(a) v domácnosti, jaké máš zážitky, co jsi dělal(a) pro tělocvik, kolik času jsi věnoval(a) četbě, tvořivé činnosti, hrám se sourozenci nebo rodiči a svým koníčkům. Budeme si o tom ve slohu vyprávět a potom každý své vyprávění napíše. A co na středu? Bude čtenářská dílna. 1. Budeme si vykládat o četbě během období, kdy byly uzavřeny školy. Každý by měl spolužákům umět říct, co četl a taky dokázat svou knihu spolužákům přiblížit. Očekávám, že se na čtenářskou dílnu každý z vás dobře připraví a že nikdo nezapomene knihu, kterou četl, přinést ve středu do školy. 2. Nezapomeň, že jsi měl(a) ke své „domácí“ četbě nakreslit obrázek. Ve středu ho přines do školy. Čtvrtek Kontrolovat budu tyto úkoly do geometrie: a)rýsování kolmic (29/2,3; zadáno bylo na 16.10.) b)rýsování kolmic (35/1,3; zadáno bylo na 13.11.) Do hudební výchovy byl dobrovolný úkol: pořídit nahrávku svého zpěvu. Pokud ji máš, tak ji dones ve čtvrtek do školy. Pátek Do výtvarné výchovy doneste na třídní výstavku obrázky s tematikou podzimu (splněno mají Klement, Ondra, Bára a Kristián). Do pracovních činností doneste (je-li to možné) výrobek s podzimní tematikou (splněno mají Ondra, Anežka, Kristýnka a Kristián). V pondělí 30. 11. se na vás těší Luboš Kubáček.